Wat is die minimum loon in Duitsland? (2024 opgedateerde inligting)

Wat is die minimum loon in Duitsland? (2024 opgedateerde inligting)
Posdatum: 07.03.2024/XNUMX/XNUMX

Wat is die minimum loon in Duitsland? Daar is baie mense wat in Duitsland, een van die grootste ekonomieë in Europa, wil werk en wat die minimum loon in 2024 in Duitsland sal wees, word gereeld ondersoek. In hierdie artikel sal ons inligting verskaf oor beide die huidige bedrag van die Duitse minimum loon en die bedrae in vorige jare.

In hierdie artikel waar ons inligting verskaf oor die minimumloontariewe wat in Duitsland toegepas word, Duitse Ministerie van Arbeid Ons het amptelike data van die (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) gebruik. Hierdie artikel het ons voorberei met die data wat deur die Duitse Ministerie van Arbeid (Federale Ministerie van Arbeid en Maatskaplike Sake) (BMAS) aangekondig is. Duitse minimum loon Dit bevat akkurate en bygewerkte inligting oor.

In Duitsland word die minimum loon deur die minimumloonbepalingskommissie bepaal deur wetlike regulasies wat die laagste loonvlak vir werknemers bepaal. Duitse Federale Employment Services Agency Die minimum loonbedrag, wat elke jaar deur (BA) hersien word, word voortdurend bygewerk om te verseker dat werknemers hul lewenstandaarde kan handhaaf en billike werksomstandighede kan verseker. Om uit te vind wat die minimum loon in Duitsland is, kan ons kyk na die loonbepalings wat elke twee jaar gemaak word.

Ongeveer 2 jaar gelede, dit wil sê in 2022, is die minimum loon in Duitsland as 9,60 euro bepaal. Wanneer hierdie bedrag op 'n uurlikse basis bereken word, blyk dit 9,60 Euros/uur te wees. 'n Persoon wat in Duitsland werk, kan nie onder die minimum loon in diens geneem word nie. Die minimum loon styg byna elke jaar, wat bydra tot die finansiële situasie van werknemers.

Wat is die minimum loon in Duitsland?

Wat is die minimum loon in Duitsland? Hierdie vraag is 'n kwessie wat baie mense wat in landelike gebiede woon en wil werk, se gedagtes pla. Duitsland, die land met die grootste ekonomie in Europa, is ook bo-aan wat arbeidskoste betref. Die bepaling van die minimum loon in 'n land is 'n belangrike faktor wat die verhoudings tussen werknemers en werkgewers beïnvloed.

Die minimum loon in Duitsland is die Duitse minimumloonwet (mindestlohngesetz) word bepaal deur . Hierdie wet, wat in 2015 in werking getree het, vereis dat 'n minimum uurlikse loon vir alle werknemers vasgestel word. Vandag word die waarde van die minimum loon bepaal as gevolg van jaarlikse evaluasies.

Vanaf 2021 is die minimum uurlikse loon in Duitsland as 9,60 euro bepaal. Hierdie syfer is geldig vir alle werknemers in enige bedryf. Onderhandelinge tussen vakbonde, werkgewers en staatsamptenare speel 'n belangrike rol in die bepaling van die minimum loon in Duitsland.

Vanaf 1 Januarie 2024 is die wettige minimum loon in Duitsland 12,41 euro per uur. Die Minimumloonkommissie het hierdie besluit op 26 Junie 2023 geneem. Hierdie besluit is geneem met meerderheidstem teen die stemme van vakbondverteenwoordigers. Met ander woorde, 'n werker ontvang 'n minimum loon van 12,41 euro vir elke uur wat hy werk. 'n Werker wat 8 uur per dag werk, ontvang 'n loon van 99,28 euro per dag. Dus, ons kan sê dat 'n werker wat 8 uur per dag in Duitsland werk, 'n loon van 100 EUR per dag ontvang. Hierdie loon is die minimum loon. 'n Werker wat 8 uur per dag, 20 dae per maand werk, ontvang 'n minimum loon van 2000 Euro per maand. Wie kry die minimum loon, wat is die uitsonderings, wat gebeur as dit breek? In hierdie artikel beantwoord ons die belangrikste vrae.

Hoeveel euro is die minimum loon in Duitsland?

Die minimum loon in Duitsland is vanaf 1 Januarie 2024 as 12,41 euro per uur bepaal. Hierdie fooi het geldig geword vanaf 01/01/2024. Die Minimumloonkommissie het hierdie besluit op 26 Junie 2023 geneem teen die stemme van vakbondverteenwoordigers. Hierdie klein verhoging het werkers wat minimum loon ontvang nie behaag nie. Sommige politieke partye werk steeds daaraan om die minimum loon verder te verhoog.

Maandelikse bruto minimum loon vir 'n werker wat 40 uur per week werk is ongeveer 2.080 XNUMX euro. Hoeveel oorbly nadat belasting en sosiale sekerheidsbydraes afgetrek is, verskil van persoon tot persoon en belastingkerf, huwelikstatus, aantal kinders, geloofsoortuiging en federale staat Dit hang af van faktore soos. Jy sal meer spesifieke voorbeelde later in die artikel lees.

Vanuit 'n vakbondperspektief is hierdie bedrag absoluut teleurstellend. Hulle vra vir 'n meer beduidende verhoging in die wettige minimum loon, gegewe hoë inflasie en stygende energie- en voedselkoste.

Wanneer sal die volgende verhoging in die minimum loon in Duitsland gemaak word?

Die volgende verhoging tot die algemene wettige minimum loon sal op 1 Januarie 2025 plaasvind. Die Minimumloonkommissie het op 26 Junie 2023 teen en met meerderheidstem van die vakbondverteenwoordigers besluit hoeveel regulering in die minimumloon gemaak moet word. Die wettige minimum loon het vanaf Januarie 2024 tot 12.41 euro verhoog teen 1 en sal op 01/01/2025 tot 12.82 euro styg. Dit is slegs 'n styging van 3,4 of 3,3 persent en verreken nog lank nie die huidige verbetering in koopkrag (inflasie). Werkers het nie gehou van die verhoging in die minimum loon wat in 2025 gemaak gaan word nie.

Duitsland se minimumloonbeleid het ten doel om die regte van werkgewers en werkers te beskerm. Op hierdie manier, terwyl daar aan die basiese behoeftes van vakbondgesteunde werkers voldoen word, is werkgewers ook in staat om 'n billike loonbeleid te implementeer. Die minimum loon in Duitsland is 'n bedrag wat deur werksure bepaal word en is geneig om elke jaar te styg.

Wat is die Duitse minimumloonkommissie?

Minimumloonkommissie, Dit is 'n onafhanklike liggaam wat bestaan ​​uit werkgewersverenigings, vakbondverteenwoordigers en wetenskaplikes. Daar word onder meer gekyk na hoe hoog die huidige wettige minimum loon moet wees om werkers van voldoende minimum beskerming te voorsien.

As 'n reël dien die Minimumloonkommissie 'n voorstel in om die algemene wettige minimumloon elke 2 jaar te verhoog. Die aanpassing na 2022 euro in 12 was 'n eenmalige, onbeplande verhoging wat in die koalisie-ooreenkoms ooreengekom is. Toe was daar 'n terugkeer na die wetlik voorgeskrewe normale siklus. Dit het ook beteken dat daar geen verhoging in die algemene wettige minimum loon in 2023 sou wees nie.

Wat is die uurlikse minimumloon in Duitsland?

Die minimum uurlikse loon in Duitsland is 'n regulasie wat daarop gemik is om die loon te bepaal wat werknemers sal betaal vir die werk wat hulle doen. Dit word bepaal deur die ekonomiese toestande van die land, die betalingsverpligtinge van werkgewers en die lewenstandaarde van werknemers in ag te neem. Die doel is dat die minimum loon in Duitsland op 'n vlak moet wees wat aan die basiese behoeftes van werknemers voldoen.

Op 1 Januarie 2024  Die wettige minimum uurlikse loon is verhoog. Tans per uur 12,41 €. Op 1 Januarie 2025 sal die minimum loon in Duitsland tot 12,82 euro styg.

Minimum loon is 'n regulasie wat bepaal word om die lewenstandaarde van werknemers te verbeter en die nodige waarde aan werk te gee. Die vraag of die minimum loon in Duitsland voldoende is, is omstrede. Terwyl sommige argumenteer dat die minimum loon hoër moet wees, sê ander dat werkgewers dalk moeilik hierdie hoër koste kan dek.

Wat is die daaglikse minimum loon in Duitsland?

Minimum loon in Duitsland vanaf 1 Januarie 2024 12,41 €. 'n Werker wat agt (8) uur per dag werk, ontvang 'n loon van 99,28 Euro per dag. Hy verdien 'n bruto salaris van 2000 Euros in 'n maand.

In Duitsland Wissel die minimum loon volgens verskeie sektore?

Minimum lone in verskeie sektore in Duitsland geld vir alle maatskappye in 'n sektor. Dit maak nie saak of maatskappye deur kollektiewe ooreenkoms gebonde is of nie. Vakbonde en werkgewers onderhandel dit deur middel van kollektiewe bedinging. Soms word die minimum loon soos volg toegepas in die volgende bedrywe. (vanaf 2024)

Skoorsteen skoonmaak werk: 14,50 Euro

Mediese bystand personeel: 14,15 Euro

Verpleegsters: 15,25 Euro

Verf- en poleerwerke: 13 Euro (ongeskoolde werker) – 15 Euro (geskoolde werker)

Steierwerk: 13,95 Euro

Afvalbestuurswerke: 12,41 Euro

Skoonmaak van geboue: 13,50 Euro

Tydelike werk: 13,50 Euro

Beroepsopleiding: 18,58 Euro

Daarbenewens het Duitsland verskillende loonregulasies volgens beroepe en sektore, anders as die minimum loon. Sommige beroepe en hul uurlikse lone word in die tabel hierbo gegee. Hierdie salarisse is algemene gemiddeldes en kan tussen verskillende werkgewers of stede verskil. Daarbenewens kan faktore soos ondervinding, opvoeding en vaardighede ook die salarisvlak beïnvloed.

Is daar 'n minimum loon vir interns in Duitsland?

Leerlinge kry minimum opleidingstoelae, nie minimum loon nie. Daar word dikwels na verwys as die "intern minimum loon" maar moet nie met die wettige minimum loon verwar word nie.

Betaal aan interns in 2024 minimum onderwystoelae  :

 • 1 euro in die eerste jaar van onderwys,
 • 2 euro in die eerste jaar van onderwys,
 • 3 euro in die eerste jaar van onderwys,
 • 4 euro in latere werke.

Minimum loon in Duitsland in vorige jare

YprovinsieMinimum loon
20158,50 Euro (1 uur)
20168,50 Euro (1 uur)
20178,84 Euro (1 uur)
20188,84 Euro (1 uur)
20199,19 Euro (1 uur)
20209,35 Euro (1 uur)
2021 (01/01-30/06)9,50 Euro (1 uur)
2021 (01.07.-31.12.)9,60 Euro (1 uur)
2022 (01/01-30/06)9,82 Euro (1 uur)
2022 (1 Julie – 30 September)10,45 Euro (1 uur)
2022 (01.10.-31.12.)12,00 Euro (1 uur)
202312,00 Euro (1 uur)
202412,41  Euro (1 uur)
202512,82 Euro (1 uur)

Beroepe en salarisse in Duitsland

Duitsland is 'n gewilde immigrasiebestemming vir baie mense met sy hoë lewenstandaarde, werksgeleenthede en salarisse. Hul beroepe en salarisse, wat 'n belangrike kwessie is vir diegene wat in Duitsland wil woon, word gevorm volgens die ekonomiese struktuur van die land en die behoeftes van die arbeidsmark.

Salarisse vir beroepe in Duitsland wissel gewoonlik na gelang van die aard van die werk, ondervinding en opleiding. Byvoorbeeld, professionele persone wat in velde soos wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en finansies werk, kan hoër lone ontvang, terwyl diegene wat in die dienstesektor of in lae-geskoolde poste werk, laer lone aangebied kan word. 

Om 'n dokter te wees, een van die beroepe wat die meeste voorkeur geniet in Duitsland, is een van die hoogs betaalde beroepe. Salarisse van dokters wat in verskeie velde werk, van primêre sorg tot chirurgie, is redelik goed in vergelyking met ander lande. 

Daarbenewens is diegene wat op die gebied van ingenieurswese werk onder die hoogsbetaalde beroepe in Duitsland. Professionele persone wat in tegniese velde soos rekenaaringenieurswese, elektriese ingenieurswese en meganiese ingenieurswese werk, kan redelik hoë salarisse verdien wanneer hulle goeie opleiding en ondervinding het. 

Die finansiële sektor in Duitsland is ook 'n sektor wat goed betalende loopbaangeleenthede bied. Salarisse vir finansiële professionele persone wat in velde soos bankwese, versekering en beleggings werk, is oor die algemeen goed en kan styg soos hulle in hul loopbane vorder.

beroepsalarisskaal
Dokter7.000 € - 17.000 €
ingenieur5.000 € - 12.000 €
Finansiële kenner4.000 € - 10.000 €

Soos in die tabel gesien kan word, kan salarisse baie verskil na gelang van die beroep. Daar moet egter nie vergeet word dat werknemers in Duitsland benewens lone ook baat by maatskaplike regte en werksekerheid nie.

Dit is belangrik vir diegene wat in Duitsland wil werk om hul belangstellings, vaardighede en opvoeding in ag te neem wanneer hulle 'n loopbaan kies. Dit moet nie vergeet word dat om Duits te ken 'n groot voordeel is om werk te vind en jou loopbaan te bevorder nie.

Vir wie geld die wettige minimum loon nie in Duitsland nie?

Natuurlik is daar uitsonderings op die minimumloonwet. Diegene wat aan die volgende kriteria voldoen, kan minder betaal word:

 1. Jongmense onder die ouderdom van 18 wat nie hul beroepsopleiding voltooi het nie.
 2. Leerlinge as deel van beroepsopleiding, ongeag hul ouderdom.
 3. Langtermyn werkloos in die eerste ses maande nadat werkloosheid beëindig is.
 4. Interns, met dien verstande dat die internskap verpligtend is binne die bestek van skool- of universiteitsopleiding.
 5. Interns doen vrywilligers vir tot drie maande om leiding te gee in die rigting van werksopleiding of die begin van studies by 'n kollege of universiteit.
 6. Jongmense en individue wat vrywillig in opleiding vir beroeps- of ander beroepsopleiding werk ter voorbereiding vir intreevlakkwalifikasies ooreenkomstig die Wet op Beroepsopleiding.

Is dit maklik om in Duitsland te woon?

Duitsland is bekend as een van die mees ontwikkelde lande ter wêreld en trek die aandag van baie mense. Is dit dus maklik om in Duitsland te woon? Aangesien almal se ervaring verskil, kan die antwoord op hierdie vraag van persoon tot persoon verskil. Maar oor die algemeen bied die lewe in Duitsland baie geleenthede en voordele.

Eerstens is die gesondheidsorgstelsel in Duitsland op 'n baie goeie vlak. Almal het die reg op universele gesondheidsversekering, wat maklike toegang tot mediese dienste bied. Daarbenewens is die vlak van onderwys in Duitsland redelik hoog en word gratis onderwysgeleenthede gebied.

Boonop is Duitsland se infrastruktuur baie goed en die openbare vervoerstelsel is redelik ontwikkel. Jy kan maklik deur die land reis deur middel van vervoer soos treine, busse en trems. Boonop is werksgeleenthede in Duitsland redelik wyd. 

Baie internasionale maatskappye het hul hoofkwartiere in Duitsland en goed-betaalde poste is beskikbaar. Boonop maak Duitsland se kulturele diversiteit die lewe makliker. Om saam met mense van verskillende kulture te leef, laat jou toe om verskillende perspektiewe vas te vang. Terselfdertyd is Duitsland se natuurlike skoonhede ook die moeite werd om te verken. Jy kan tyd deurbring omring deur die natuur in plekke soos die Beierse Alpe, die Rynrivier en Bodenmeer.

Stowwe:Beskrywings:
gesondheidsorg sisteemDie gesondheidsorgstelsel in Duitsland is redelik goed en almal kan universele gesondheidsversekering hê.
Opvoedkundige geleenthedeDie vlak van onderwys in Duitsland is hoog en gratis onderwysgeleenthede word gebied.
Maklike toegangDie openbare vervoerstelsel in Duitsland is ontwikkel sodat jy maklik kan reis.
werksgeleenthedeBaie internasionale maatskappye het hul hoofkwartiere in Duitsland en goed-betaalde poste is beskikbaar.

Duitsland is 'n land met die grootste ekonomie in Europa en 'n belangrike deel van die wêreldekonomie. Vervaardiging, handel, uitvoer en dienstesektore vorm die ruggraat van die Duitse ekonomie. Hier is 'n paar belangrike feite oor die Duitse ekonomie:

 1. Vervaardigingsbedryf : Duitsland het 'n sterk vervaardigingsbedryf, veral in sektore soos motors, masjinerie, chemikalieë en elektronika. Die land se vervaardigingsvermoë en ingenieursvaardighede word wêreldwyd erken.
 2. uitvoer : Duitsland is een van die wêreld se grootste uitvoerders. Dit voer produkte met hoë toegevoegde waarde uit, veral motorprodukte, masjinerie en chemikalieë. Dit voer na groot ekonomieë soos die Europese Unie, die VSA en China uit.
 3. Diensbedryf : Duitsland se dienstesektor is ook taamlik ontwikkel. Daar is 'n sterk dienstesektor op gebiede soos finansies, tegnologie, gesondheid, onderwys en toerisme.
 4. Stabiele arbeidsmag : Duitsland is 'n land met 'n hoogs geskoolde arbeidsmag. Die onderwysstelsel en beroepsopleidingsprogramme het ten doel om die gehalte en produktiwiteit van die arbeidsmag te verbeter.
 5. infrastruktuur : Duitsland het 'n moderne en doeltreffende vervoer-, telekommunikasie- en energie-infrastruktuur. Hierdie infrastruktuur stel besighede en die ekonomie in staat om doeltreffend te funksioneer.
 6. openbare uitgawes : Duitsland het 'n omvattende welsynstelsel en openbare uitgawes verteenwoordig 'n aansienlike deel van belastinginkomste. Beleggings in gebiede soos gesondheid, onderwys en maatskaplike sorg is belangrik.
 7. energie oorgang : Duitsland het 'n leidende rol in hernubare energie en volhoubaarheid geneem. Die land probeer wegbeweeg van fossielbrandstowwe en na groen energiebronne.

Duitsland se ekonomie is oor die algemeen stabiel en speel 'n belangrike rol in die wêreldekonomie. Dit het egter 'n voortdurend veranderende struktuur as gevolg van die invloed van faktore soos demografiese veranderinge, tegnologiese ontwikkelings en globale ekonomiese tendense.

Inligting oor die Duitse federale indiensnemingsagentskap

Die hoofkwartier van die Federale Indiensnemingsagentskap (BA) voer omvattende dienstake uit vir die arbeids- en opleidingsmark vir burgers, maatskappye en instellings. 'n Landswye netwerk van indiensnemingsagentskappe en werksentrums (gedeelde fasiliteite) bestaan ​​om hierdie dienstake te verrig. Die hooftake van die BA is:

Bevordering van indiensneembaarheid en verdienvermoë
Opleiding en plasing in indiensnemingsposte
Loopbaanadvies
Werkgewer aanbeveling
Bevordering van beroepsopleiding
Bevordering van professionele ontwikkeling
Die bevordering van die professionele integrasie van mense met gestremdhede
Dienste om werk te behou en te skep en
Loonvervangingsvoordele, soos werkloosheids- of bankrotskapsvoordele.
BA is ook die hoofverskaffer van sekuriteit vir werksoekers en verskaf dus dienste in gedeelde fasiliteite en dienste om lewensbestaan ​​te verseker, veral om die behoefte aan bystand deur werksintegrasie te beëindig of te verminder.

BA doen ook arbeidsmark- en beroepsnavorsing, arbeidsmarkwaarneming en verslagdoening, en hou arbeidsmarkstatistieke by. Dit betaal ook kindervoordeel as 'n gesinsfonds. Hy het ook regulatoriese pligte gekry om misbruik van die diens te bekamp.

Inligting oor die Duitse Federale Ministerie van Arbeid en Maatskaplike Sake (BMAS)

Die volgende stellings verskyn op die webwerf van die Federale Ministerie van Arbeid en Maatskaplike Sake: Die taak van politici is om die funksionering van sosiale stelsels te handhaaf, sosiale integrasie te verseker en die raamwerkvoorwaardes vir groter indiensneming te skep. Hierdie take raak baie beleidsareas. Die Federale Ministerie van Arbeid en Maatskaplike Sake (BMAS) dring aan op interdepartementele oplossings en koördineer sy maatreëls met die geaffekteerde state en munisipaliteite. Noue samewerking tussen BMAS en die Komitee vir Arbeid en Maatskaplike Sake is ook noodsaaklik vir die sukses van maatskaplike beleid. Dit is die besluitnemende liggaam van die Parlement.

Sosiale beleid en ekonomie

Die basis vir die skep van werksgeleenthede onderhewig aan sosiale sekerheidsbydraes is 'n vooruitstrewende ekonomie. Die welsynstaat kan net werk wanneer die ekonomie ontwikkel is. BMAS is verbind tot 'n ekonomie wat vir mense bestaan. Ekonomie is nie 'n doel op sigself nie.

Ekonomiese, indiensnemings- en maatskaplike beleid is ook 'n drietal op Europese vlak. Sosiale beleid is en sal 'n sentrale komponent van die Lissabon-strategie bly, aangesien groei hand aan hand moet gaan met maatskaplike beskerming. Die ministerie wil sosiale dialoog versterk en die burgerlike samelewing betrek. Europa verteenwoordig 'n wonderlike geleentheid as dit reg gelei word.

Pensioen

Een van sy mees dringende take is die stabilisering van statutêre pensioenversekering. Daar is twee onderling gekoppelde vereistes vir die oplossing daarvan. Aan die een kant moet die aftree-ouderdom by toenemende lewensverwagting aanpas. Aan die ander kant behoort ouer mense meer geleenthede in die arbeidsmark te kry.

Bron: https://www.arbeitsagentur.de